Neinvestičný fond Paulínka

Cenník

Klampiarska práca 26,40 €
Mechanická práca 26,40 €
Mechanická práca
(Felícia - Fábia)
21,00 €
Lakovnícka práca 27,00 €
Umytie auta
(+Vysávanie interiéru)
20,00 €
Geometria 32,00 €
Diagnostika motora 28,00 €
Prezutie pneumatík
(1 ks komplet Alu.)
9,00 €
Prezutie pneumatík
(1 ks komplet plech)
7,50 €
Sadzba v cenníku sa vzťahuje na 1 normo hodinu
Ceny sú uvedené vrátane DPH